Πρόσκληση για αγόρια γεννημένα το 2005, εγγεγραμμένα στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου

16 Φεβρουαρίου, 2021 12:34

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2119/93 «Κύρωση Κώδικα Διατάξεων περί Μητρώων Αρρένων», ο Δήμος μας υποχρεούται να προσκαλέσει τους γονείς όλων των αγοριών που είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου μας και έχουν γεννηθεί το έτος 2005 (στρατολογικής κλάσης 2026), προκειμένου να δηλώσουν τα παρακάτω στοιχεία:

α) Γραμματικές γνώσεις των παιδιών τους.

β) Διεύθυνση κατοικίας τους.

γ) Τηλέφωνο Επικοινωνίας και

δ) Αρμόδια Αστυνομική Αρχή

Οι γονείς παρακαλούνται να προσέλθουν στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου επί της οδού Κοραή 36 & Αγίου Γερασίμου στο Μοσχάτο κατόπιν ραντεβού καθώς και στα ΚΕΠ του Δήμου μας,

 από Δευτέρα 15/02/2021 έως και Παρασκευή 12/03/2021.

Η παραπάνω διαδικασία είναι απαραίτητη για την κατάρτιση του στρατολογικού πίνακα του ανωτέρω έτους.

* Σε περίπτωση αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας παρακαλούνται οι γονείς να στείλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφουν τα ανωτέρω ζητούμενα στοιχεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλ. Διεύθυνση του Δήμου μας dimotologio@0144.syzefxis.gov.gr ή να απευθυνθούν στο πλησιέστερο Κ.Ε.Π.

Η πρόσκληση αφορά τα άρρενα τέκνα που έχουν γεννηθεί το έτος 2005 και είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.