Ετήσιος Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής Έτους 2021

18 Οκτωβρίου, 2022 11:27

Ετήσιος Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής Έτους 2021

Εισήγηση Δημάρχου Ανδρέα Γ. Ευθυμίου