Ετήσιος Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής Έτους 2021

Home > Ανακοινώσεις > Ετήσιος Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής Έτους 2021
18 Οκτωβρίου, 2022 11:27

Ετήσιος Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής Έτους 2021

Εισήγηση Δημάρχου Ανδρέα Γ. Ευθυμίου