Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Δημοτικού Parking “Πασά” στην Κοινότητα Ταύρου (έτος 2024)

Home > Ανακοινώσεις > Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Δημοτικού Parking “Πασά” στην Κοινότητα Ταύρου (έτος 2024)
7 Δεκεμβρίου, 2023 12:48

Μετά την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας (ΑΔΑ: ΩΝΘ2ΩΚΠ-ΩΝ6) όσοι από τους δημότες μας επιθυμούν θέση στάθμευσης στο δημοτικό Parking, επί των οδών Χρ. Σμύρνης και Θεσσαλονίκης για το έτος 2024, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση με συνημμένα τα εξής δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του Δήμου μας.

  1. Αίτηση
  2. Άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
  3. Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας του ακινήτου, ή μισθωτήριο (σε περίπτωση ενοικίασης του ακινήτου).
  4. Υπεύθυνη δήλωση (με το γνήσιο της υπογραφής) του ενδιαφερόμενου, στην οποία θα δηλώνει ότι: «στην κατοχή μου δεν έχω άλλη θέση στάθμευσης».
  5. Δελτίο στάθμευσης για άτομα με αναπηρία (για τις θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ), από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.

Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με βασικό κριτήριο την απόσταση κατοικίας του δικαιούχου από το Parking.  

Σε περίπτωση πολλών αιτήσεων με τις ίδιες προϋποθέσεις θα γίνεται κλήρωση.

Το ποσό καταβολής της ενοικίασης της θέσης ανέρχεται στα 240 ευρώ ετησίως, τα οποία θα μπορούν να καταβληθούν σε δύο (2) ισόποσες δόσεις.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών ορίζεται η Παρασκευή 29-12-2023

Συνημμένα:

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΟΥΜΠΑΣ