ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 10/11/2021

19 Νοεμβρίου, 2021 15:54

Σημασία της ασφάλειας σ’ έναν Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Χωρίς πραγματική ασφάλεια δεν μπορεί να υπάρχει αίσθημα ασφάλειας των
πολιτών/δημοτών ούτε κατάλληλο κλίμα για την απρόσκοπτη ανάπτυξη των
δραστηριοτήτων του Δήμου που στοχεύουν στη βελτίωση των συνθηκών και των
παρεχόμενων υπηρεσιών στους δημότες του.
Το περιβάλλον ασφάλειας, αποτελεί κοινό ζητούμενο και υπόστρωμα για την πρόοδο
και την ευημερία των προσώπων όπου κι αν εργάζονται ή διαβιούν.
Σημασία της τεχνολογίας
Η τεχνολογία δεν μπορεί, από μόνη της, να δώσει τη λύση.
Απαιτείται η εμπλοκή και του ανθρώπινου παράγοντα, που θα εκμεταλλευτεί
τις δυνατότητες και θα απογειώσει την αποτελεσματικότητά της.

Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να δείτε την παρουσίαση: