Οικονομική Επιτροπή 11/09/2020

11 Σεπτεμβρίου, 2020 13:46

Καλείστε στην 33η  έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/A/ 11.3.2020) και με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ. 40/2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 11 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή  με ώρα έναρξης 13:10 και ώρα λήξης 14:10, με τα εξής θέματα:

1.Λήψη απόφασης επικύρωσης του πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για , για την ανάθεση  της προμήθειας απολυμαντικών –αντιβακτηριδιακού- αντισηπτικού υλικού με την διαδικασία διαπραγμάτευσης.

2. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, διάρκειας τεσσάρων μηνών, δέκα (10) ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων σύμφωνα με τη  παρ. 2 του άρθρου 24 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/Α΄/14-3-2020) για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών λόγω κορωνοϊού