Ανακοίνωση – πρόσκληση

8 Μαρτίου, 2022 12:26

Για τη συμμετοχή μελών Δημοτικού συμβουλίου, Κοινοτικών συμβουλίων, φορέων, συλλόγων και πολιτών του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, στη δημόσια διαβούλευση για την έκφραση απόψεων επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 2021-2025.

Στο πλαίσιο των εργασιών για τη σύνταξη των απόψεων του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 2021-2025 διεξάγεται δημόσια διαβούλευση με καταληκτική ημερομηνία έως την 18η Μαρτίου 2022.

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού συμβουλίου, των κοινοτικών συμβουλίων ,φορείς, σύλλογοι και πολίτες του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου έως την 18η Μαρτίου 2022 στις 14:00 μ.μ , να υποβάλουν τις απόψεις τους για την σχετική προαναφερόμενη διαβούλευση.

Επισημαίνουμε ότι οι αποδέκτες του παρόντος μπορούν να λάβουν γνώση της εν λόγω Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων , από τον ιστότοπο του Δήμου όπου αυτή βρίσκεται αναρτημένη .

Ο Δήμαρχος Μοσχάτου – Ταύρου

Ανδρέας Γ. Ευθυμίου

Η διαβούλευση είναι αναρτημένη, εδώ

Το αρχείο της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι το παρακάτω: