Ανακοίνωση για εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στην Καλλιθέα 2020/21

Home > Ανακοινώσεις > Ανακοίνωση για εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στην Καλλιθέα 2020/21
24 Αυγούστου, 2020 12:12

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) είναι δημόσια σχολεία που δίνουν την ευκαιρία σε ενήλικες 18 ετών και άνω, χωρίς όριο ηλικίας, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο του Γυμνασίου (άρθρ. 5 ν. 2525/1997).

 Η φοίτηση είναι δωρεάν. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 2 εκπαιδευτικά έτη.

Το σχολείο λειτουργεί με εξειδικευμένους/ες εκπαιδευτές/τριες και εφαρμόζονται νέες μέθοδοι διδασκαλίας προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ενηλίκων εκπαιδευομένων αντιμετωπίζονταςόλους/ες τους/τις  εκπαιδευόμενους/ες με σεβασμό και εκτίμηση.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ:   από 1 Σεπτεμβρίου 2020 έως και 31 Σεπτεμβρίου 2020  

Οι αιτήσεις για την εγγραφή στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καλλιθέας για την φοίτηση κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021 είναι:

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι:

1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή Διαβατήριο για αλλοδαπούς

2. Απολυτήριο δημοτικού ή Βεβαίωση φοίτησης σε τάξεις Γυμνασίου

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης

4. 4 φωτογραφίες, μικρές τύπου ταυτότητας

Το σχολείο βρίσκεται στην Καλλιθέα στην οδό Σωκράτους 167 και Μεγίστης, και λειτουργεί κατά τις ώρες από 17:00 έως 21:00.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για πληροφορίες και τα δικαιολογητικά εγγραφής στο τηλ. 210 9533008 ή να έρθετε στο σχολείο μας καθημερινά κατά τις ώρες από 17:00 έως 20:30.