Ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος 1ου – 2ου Γυμνασίου και 1ου Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου

Τίτλος Πράξης:
Ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος 1ου – 2ου Γυμνασίου και 1ου Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου (Κωδ. Έργου/MIS 5069711 )

Συνοπτική Περιγραφή Πράξης:

Η πράξη αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού συγκροτήματος του 1ου – 2ου Γυμνασίου και 1ου Γενικού Λυκείου Δ.Κ. Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου. Πρόκειται για υφιστάμενα κτίρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ενεργειακής Κατηγορίας Δ, τα οποία αναμένεται να αναβαθμιστούν σε Κατηγορία Β+, με βελτίωση των ενεργειακών χαρακτηριστικών τους.
Η ενεργειακή αναβάθμιση περιλαμβάνει τις εξής παρεμβάσεις:
-Εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος.
-Εφαρμογή θερμομόνωσης – υγρομόνωσης δώματος και οροφής.
-Αντικατάσταση των κουφωμάτων και των υαλοπινάκων με νέα θερμομονωτικά.
-Αντικατάσταση των φωτιστικών παλαιού τύπου με σύγχρονα φωτιστικά τεχνολογίας LED.
-Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης με αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου σωληνώσεων και των θερμαντικών σωμάτων και εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης εξωτερικής θερμοκρασίας.
-Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος.

Συνολικός Προϋπολογισμός: 851.225,10 ευρώ

Απόφαση Ένταξης Πράξης: Πατήστε εδώ (ΑΔΑ: 6Ψ59ΟΡΙΝ-Ε1Υ-1)