Ενεργειακή Αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος του 1ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου

Τίτλος Πράξης:
Ενεργειακή Αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος του 1ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου(Κωδ. Έργου/MIS 5069860)

Συνοπτική Περιγραφή Πράξης:

Η πράξη αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού συγκροτήματος του 1ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου. Πρόκειται για υφιστάμενα κτίρια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ενεργειακής Κατηγορίας Δ, τα οποία αναμένεται να αναβαθμιστούν σε Κατηγορία Β, με βελτίωση των ενεργειακών χαρακτηριστικών τους.
Η ενεργειακή αναβάθμιση περιλαμβάνει τις εξής παρεμβάσεις:
-Εφαρμογή θερμομόνωσης οροφής κάτωθεν της στέγης.
-Αντικατάσταση των κουφωμάτων και των υαλοπινάκων με νέα θερμομονωτικά.
-Αντικατάσταση των φωτιστικών παλαιού τύπου με σύγχρονα φωτιστικά τεχνολογίας LED.
-Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης με αντικατάσταση του υφιστάμενου λέβητα με νέο υψηλής απόδοσης και εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης εξωτερικής θερμοκρασίας.
Η πράξη αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού συγκροτήματος του 1ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου. Πρόκειται για υφιστάμενα κτίρια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ενεργειακής Κατηγορίας Δ, τα οποία αναμένεται να αναβαθμιστούν σε Κατηγορία Β, με βελτίωση των ενεργειακών χαρακτηριστικών τους.
Η ενεργειακή αναβάθμιση περιλαμβάνει τις εξής παρεμβάσεις:
-Εφαρμογή θερμομόνωσης οροφής κάτωθεν της στέγης.
-Αντικατάσταση των κουφωμάτων και των υαλοπινάκων με νέα θερμομονωτικά.
-Αντικατάσταση των φωτιστικών παλαιού τύπου με σύγχρονα φωτιστικά τεχνολογίας LED.
-Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης με αντικατάσταση του υφιστάμενου λέβητα με νέο υψηλής απόδοσης και εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης εξωτερικής θερμοκρασίας.

Συνολικός Προϋπολογισμός: 157.616,55 ευρώ

Απόφαση Ένταξης Πράξης: Πατήστε εδώ (ΑΔΑ: 65ΝΖΟΡΙΝ-1Σ5)