Διαμόρφωση ισογείου χώρου και Α’ ορόφου στο κτίριο της οδού Τιμοθέου Ευγενικού της Δ.Κ. Ταύρου σε ΚΑΠΗ

Τίτλος Πράξης:
Διαμόρφωση ισογείου χώρου και Α’ ορόφου στο κτίριο της οδού Τιμοθέου Ευγενικού της Δ.Κ. Ταύρου σε ΚΑΠΗ (Κωδ. Έργου/MIS 5030477)

Συνοπτική Περιγραφή Πράξης:
Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η διαμόρφωση ισογείου χώρου και Α’ ορόφου στο κτίριο της οδού Τιμοθέου Ευγενικού της Δ.Κ. Ταύρου σε ΚΑΠΗ αποτελούμενη από το υπόγειο με 10 θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων, λεβητοστάσιο, αντλιοστάσιο με εξωτερική δεξαμενή ύδατος πυρόσβεσης, χώρο για ηλεκτρικούς πίνακες, χώρο για μηχανοστάσιο ανελκυστήρων και αποθηκευτικό χώρο. Αποτελείται επίσης από το ισόγειο με όλους τους επιμέρους χώρους καθώς και Α’ όροφο και δώμα.

Συνολικός Προϋπολογισμός: 2.300.000,00 ευρώ

Απόφαση Ένταξης Πράξης: Πατήστε εδώ (ΑΔΑ: 63ΞΛΟΡΙΝ-Λ6Π)