Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου

Home > Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις > Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου
28 Απριλίου, 2023 16:32

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α.Α. 198934), για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου», εκτιμώμενης αξίας 1.774.193,54€ και προϋπολογισμού 2.200.000,00€