Πρόσληψη 10 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας

Home > Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις > Πρόσληψη 10 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας
12 Σεπτεμβρίου, 2020 17:09

Απόφαση Δημάρχου για πρόσληψη 10 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα 4 μηνών, για τις σχολικές μονάδες του Δήμου μας.