Προμήθεια Υλικών Απόσμησης για Κάδους Απορριματοφόρων, Λαϊκών Αγορών και Φρεατίων Ομβρίων Υδάτων

Home > Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις > Προμήθεια Υλικών Απόσμησης για Κάδους Απορριματοφόρων, Λαϊκών Αγορών και Φρεατίων Ομβρίων Υδάτων
13 Ιουλίου, 2020 9:30

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου ενδιαφέρεται να προβεί, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην προμήθεια υλικών απόσμησης για κάδους απορριμματοφόρων ,λαϊκών αγορών και φρεατίων ομβρίων υδάτων  ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.682,24€

Περισσότερα:

Πρόσκληση

Μελέτη