Προμήθεια τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπαγή

17 Φεβρουαρίου, 2021 17:17

Προμήθεια ενός (1) τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού Μ.Φ. 26 με γερανό και αρπαγή