Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τις ομάδες 4,5 & 6 για την προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων

22 Φεβρουαρίου, 2021 15:42

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τις ομάδες 4,5 & 6 για την προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων.