Διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου

24 Μαρτίου, 2022 14:27

Διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου