Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ – ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»

Home > Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις > Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ – ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
22 Δεκεμβρίου, 2022 12:00