Β’ Δημοτικό Συμβούλιο 20/02/2023

16 Φεβρουαρίου, 2023 14:06

Καλείστε στην 5η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 40 ν. 4735/12-10, που θα λάβει χώρα δια ζώσης και δια τηλεδιάσκεψης (μεικτή συνεδρίαση), σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/22(ΦΕΚ 136/9-7-2022) στις 20 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης  20:00 μ.μ, με το εξής θέμα:

1.Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής β΄ εξαμήνου έτους 2022 (παρ. 3 του άρθρου 40 ν. 4735/12-10).