Οικονομική Επιτροπή 21/02/2023

17 Φεβρουαρίου, 2023 13:30

Καλείστε στην 3η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα δια τηλεδιάσκεψης σύμφωνα και με το άρθρο 78 του Ν.4954/22 (ΦΕΚ 136/9-7-22),στις 21 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη με ώραέναρξης  9:30π.μ., με τα εξής θέματα:

1. Α) Άσκηση εκ μέρους του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου  ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτησης κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Β…… ……  ΚΑΙ …….  …….. Ε. Ι. Π……. Α.Ε» για την αναίρεση της με αριθμό 3251/2022 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 8ο Τριμελές ) και Β) Διορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων για να ασκήσουν, παραστούν και υποστηρίξουν για λογαριασμό του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου την προαναφερόμενη αίτηση αναίρεσης ενώπιον του  Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη δικάσιμο που θα οριστεί ή σε κάθε νόμιμη μετά από αναβολή ή ματαίωση συζήτηση αυτής .

2.Λήψη απόφασης επικύρωσης των πρακτικών με αριθ.:2 & 3  της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (άνω των ορίων) «προμηθεια & τοποθετηση εξοπλισμου για τη δημιουργια παιδικησ χαρασ & οικογενειακου παρκου επι των οδων λυκουργου και σολωμου στο μοσχατο».

3.Λήψη απόφασης για την έγκριση του από 15/02/2023 4ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου 1ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Ταύρου», προϋπολογισμού 249.400,00€ με Φ.Π.Α.

4. Λήψη απόφασης για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου οικονομικού έτους 2023.

5. Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Ιανουαρίου έτους 2023.