Κοινότητα Ταύρου 20/09/2021

Home > Αποφάσεις - Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων > Κοινότητα Ταύρου 20/09/2021
15 Σεπτεμβρίου, 2021 11:28

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Ταύρου  που θα γίνει δια περιφοράς ( μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου ), σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4635 / 2019, με το άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ 55 / Α / 11.3.2020 ) και με τις οδηγίες των υπ΄αριθμ. 40 / 2020 και 426 / 13 – 11 – 2020 Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 20        Σεπτεμβρίου    2021   ημέρα  Δευτέρα,   με  ώρα έναρξης 10.00 και ώρα λήξης 12.00  για την συζήτηση του παρακάτω θέματος.  

  1. Λήψη απόφασης για την μετατόπιση αναπηρικού περιπτέρου του Θ.Π.Τ.Ι, ευρισκομένου στην Κοινότητα Ταύρου, του Δήμου Μοσχάτου  – Ταύρου.