Κοινότητα Ταύρου 13/9/2021

Home > Αποφάσεις - Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων > Κοινότητα Ταύρου 13/9/2021
9 Σεπτεμβρίου, 2021 11:16

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Ταύρου  που θα γίνει δια περιφοράς ( μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου ), σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4635 / 2019, με το άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ 55 / Α / 11.3.2020 ) και με τις οδηγίες των υπ΄αριθμ. 40 / 2020 και 426 / 13 – 11 – 2020 Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, στις      13  Σεπτεμβρίου    2021   ημέρα  Δευτέρα,   με  ώρα έναρξης 10.00 και ώρα λήξης 12.00  για την συζήτηση του παρακάτω θέματος.  

  1. Λήψη απόφασης για την προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ως  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ( ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟ ) της εταιρείας « Μ. Μ. & ΣΙΑ Ε.Ε »   κειμένου  στον Ταύρο.