Κοινότητα Ταύρου 10/12/2021

6 Δεκεμβρίου, 2021 14:33

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Ταύρου  που θα γίνει  σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/ 2020 (ΦΕΚ 76 / 3.4.20 / τεύχος Α )  και με τις οδηγίες των υπ΄αριθμ. 643 / 24 – 9 – 2021  Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, στις  10   Δεκεμβρίου   2021   ημέρα  Παρασκευή  και ώρα  19.00  στο Θεατράκι της Κοινότητας Ταύρου ( 2ος όροφος ) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

  1. Συζήτηση και  έκφραση γνώμης  για το κτίριο του ΕΟΜΕΧ κατόπιν εξελίξεων που αφορούν την πώλησή του από το ΤΑΙΠΕΔ.
  2. Έκφραση γνώμης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν την Κοινότητα Τύρου.