Κοινότητα Ταύρου 1/11/2021

Home > Αποφάσεις - Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων > Κοινότητα Ταύρου 1/11/2021
27 Οκτωβρίου, 2021 15:22

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Ταύρου  που θα γίνει  σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/ 2020 (ΦΕΚ 76 / 3.4.20 / τεύχος Α )  και με τις οδηγίες των υπ΄αριθμ. 643 / 24 – 9 – 2021  Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, στις  1   Νοεμβρίου    2021   ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  19.00  στο Θεατράκι της Κοινότητας Ταύρου ( 2ος όροφος ) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

  1. Συζήτηση και λήψη ψηφίσματος για το μέλλον των σφαγείων.
  2. Λήψη απόφασης για την κατασκευή και τοποθέτηση προτομής του  Asa Kent Jennings έμπροσθεν του π. Δημαρχείου Ταύρου.
  3. Λήψη απόφασης για την κατασκευή τουαλετών ΑΜΕΑ στον ισόγειο χώρο του π. Δημαρχείου Ταύρου.
  4. Λήψη απόφασης για την κατασκευή φρεατίων απορροής ομβρίων επί της Κωνσταντινουπόλεως από Μενελάου έως  Εσταυρωμένου.
  5. Άμεση υλοποίηση της υπ΄αριθμ. 29 / 19 – 5 – 2016 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας « περί τοποθέτησης παλλόμενων φαναριών Κωνσταντινουπόλεως και Μακεδονίας.»