Κοινότητα Μοσχάτου 27/10/2021

Home > Αποφάσεις - Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων > Κοινότητα Μοσχάτου 27/10/2021
22 Οκτωβρίου, 2021 13:33

Καλείστε στην 10η τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Μοσχάτου που θα λάβει χώρα δια τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με το υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180οι.17530/13-9-2021 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 27 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη μεώρα έναρξης 19:30 με τα εξής θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για την έκφραση σύμφωνης γνώμης για την μακροχρόνια απουσία Κοινοτικής Συμβούλου.
  1. Συζήτηση και πρόταση σχετικά με την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Καραολή & Δημητρίου (Ελευθερίας)  προς την λεωφόρο Μακρυγιάννη.