Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 08/10/2021

Home > Αποφάσεις - Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων > Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 08/10/2021
8 Οκτωβρίου, 2021 9:23

Καλείστε στην 7η έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα λάβει χώρα διά περιφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ. 643/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 8 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 10:30 και λήξη 12:30 με το εξής θέμα:

  1. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 15190/23-9-2021 αίτησης του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μοσχάτου.