Δημοτικό Συμβούλιο (29/12/2021)

24 Δεκεμβρίου, 2021 12:52

Καλείστε στην 35η τακτική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα (δια ζώσης  και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Κωνσταντινουπόλεως & Σολωμού), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ. 643/24-9-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 29 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 19:00, με θέμα:

  1. Συζήτηση – ενημέρωση για τα Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης του Δήμου (αντιπλημμυρικά κ.λπ)
  2. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση και συμπλήρωση της 10/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στη μείωση ή στην πλήρη απαλλαγή Δημοτικών Τελών σε ευπαθείς ομάδες.