Δημοτικό Συμβούλιο 26/10/2021

Home > Αποφάσεις - Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων > Δημοτικό Συμβούλιο 26/10/2021
26 Οκτωβρίου, 2021 11:17

Καλείστε στην 25η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα (δια τηλεδιάσκεψης), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ. 643/24-9-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 26 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 17:00, με το κάτωθι θέμα:

Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο της  Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής Φώφης Γεννηματά.