Δημοτικό Συμβούλιο (10/03/2023)

Home > Αποφάσεις - Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων > Δημοτικό Συμβούλιο (10/03/2023)
6 Μαρτίου, 2023 15:11

Καλείστε στην 7η τακτική μεικτή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίουστην αίθουσατου Δημοτικού Συμβουλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου (Σολωμού & Κωνσταντινουπόλεως), που θα λάβει χώρα δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/22(ΦΕΚ 136/9-7-2022)στις 10 Μαρτίου 2023 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης  18:00, με τα εξής θέματα:

  1. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, που αφορά στην 1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου έτους 2023.
  2. Επικαιροποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ειδικού διαβαθμιδικού συνδέσμου Νομού Αττικής και του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου για την υλοποίηση του έργου: «Ανάπτυξη Πράσινου Σημείου στα όρια του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου».