Δημοτικό Συμβούλιο 09/01/2022

4 Ιανουαρίου, 2022 13:12

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου (Σολωμού & Κωνσταντινουπόλεως) την Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 18:00 μ.μ , σε ειδική,  δια ζώσης  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή μελών προεδρείου, οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του ν. 3852/2010 (Α΄87).