Δημοτικό Συμβούλιο 08/09/2021

Home > Αποφάσεις - Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων > Δημοτικό Συμβούλιο 08/09/2021
8 Σεπτεμβρίου, 2021 12:58

Καλείστε στην 20η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα δια περιφοράς σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4054/Β΄/4-9-2021), στις 8 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 13:00 & λήξης 21:00 , με τα εξής θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της εκμίσθωσης του αναψυκτήριου-κυλικείου στο Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου «Χάρης Παυλίδης», στην Κοινότητα Ταύρου, του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, ύστερα από δύο άγονους διαγωνισμούς, στις 21-7-2021 και τον επαναληπτικό στις 28-7-2021.
  2. Λήψη απόφασης επί του υπ΄αριθμ. 14007/6-9-2021 αιτήματος του ΚΚΕ , που αφορά στην παραχώρηση χώρου.