Δημοτικό Συμβούλιο (06/03/2023)

2 Μαρτίου, 2023 12:39

Καλείστε στην 6η τακτική μεικτή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Μοσχάτου (Σολωμού & Κωνσταντινουπόλεως), που θα λάβει χώρα δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/22 (ΦΕΚ 136/9-7-2022) στις 6 Μαρτίου 2023 ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης  19:30 μ.μ, με τα εξής θέματα:

 1. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 14/2023 απόφασης της Α΄/Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, που αφορά στην «Υποβολή απολογισμού  οικονομικού έτους 2022 της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου».
 2. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 10/2023 απόφασης της Β΄/Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, που αφορά στον οικονομικό απολογισμό Έτους 2022 της Β΄/Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.
 3. Λήψη απόφασης επί αιτημάτων σχετικών με τις άδειες χώρου στάθμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου, σύμφωνα και με το από 24/02/2023 Πρακτικό της Διαπαραταξιακής Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα και με την υπ΄αριθμ. 4/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 4. Λήψη απόφασης για την ολική ή μη αφαίρεση δέντρων σύμφωνα και με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 985/18-1-2023 έγγραφο της Δ/νσης Πρασίνου και Κηποτεχνίας σύμφωνα και με την υπ΄αριθμ. 5/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση εισόδου-εξόδου (υποβιβασμού πεζοδρομίου) επί της οδού Αφοί Γιαννίδη 21 στην Κ. Μοσχάτου για την PHARMASEPT ΑΕ σύμφωνα και με την υπ΄αριθμ. 6/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 6. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα και με την υπ΄αριθμ. 7/2023 απόφαση του ΝΠΔΔ «ΔΟΠΑΚΑ» του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.
 7. Έγκριση του αναμορφωμένου πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2023 του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Δήμου Μοσχάτου–Ταύρου, σύμφωνα και με την υπ΄αριθμ. 8/2023 απόφασή του.
 8. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου για τη νομική υποστήριξη υπαλλήλου του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου κατόπιν της  με αριθ. πρωτ. εισερχομένων στον Δήμο 2677/8.2.2023 σχετικής αίτησής.
 9. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου για την κατ΄εξαίρεση ανάθεση της διεκπεραίωσης τρεχουσών, δικαστικών και εξωδικαστικών, υποθέσεων του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.
 10. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΔΚ ΜΟΣΧΑΤΟΥ».
 11. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΑΥΡΟ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕ ΗΠΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ».