Ανακοίνωση – πρόσκληση

Συμμετοχή μελών Δημοτικού συμβουλίου, Κοινοτικών συμβουλίων, φορέων, συλλόγων και πολιτών του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, στη δημόσια διαβούλευση για την έκφραση απόψεων επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής 2021-2025.

Στο πλαίσιο των εργασιών για τη σύνταξη των απόψεων επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής 2021-2025 τρέχει δημόσια διαβούλευση με καταληκτική ημερομηνία έως την 1 Νοεμβρίου.

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού συμβουλίου, των κοινοτικών συμβουλίων, φορείς, σύλλογοι και πολίτες του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου έως την 1 Νοεμβρίου στις 02:00 μ.μ., να στείλουν στο σύνδεσμο: https://hello.crowdapps.net/participation-moschato-tauros/ τις απόψεις τους για την σχετική προαναφερόμενη διαβούλευση. Επισημαίνουμε ότι οι αποδέκτες του παρόντος μπορούν να λάβουν γνώση της εν λόγω Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την διαδικτυακή διεύθυνση https://bit.ly/3Ep90XQ

Ο Δήμαρχος Μοσχάτου – Ταύρου

Ανδρέας Γ. Ευθυμίου