Πρόσληψη ενός εργοθεραπευτή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Κ.Ε.Δ.Μ.Τ.

Home > Ανακοινώσεις > Πρόσληψη ενός εργοθεραπευτή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Κ.Ε.Δ.Μ.Τ.
22 Ιουνίου, 2023 13:51

Πρόσληψη ενός εργοθεραπευτή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου