Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Ν.4795/2021 στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου

Home > Ανακοινώσεις > Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Ν.4795/2021 στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου
19 Φεβρουαρίου, 2024 13:29