Πρόσκληση Δημόσιας Διαβούλευσης «Προτάσεις για τη σύνταξη Τεχνικού προγράμματος έτους 2024 και προϋπολογισμού έτους 2024»

Home > Ανακοινώσεις > Πρόσκληση Δημόσιας Διαβούλευσης «Προτάσεις για τη σύνταξη Τεχνικού προγράμματος έτους 2024 και προϋπολογισμού έτους 2024»
13 Δεκεμβρίου, 2023 13:07