Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίες για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου

9 Ιουνίου, 2021 13:13

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίες για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου