Παροχή υποτροφίας σπουδών από τον εκπαιδευτικό φορέα ΑΛΦΑ studies σε έναν εργαζόμενο του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

9 Σεπτεμβρίου, 2021 9:44

Ο εκπαιδευτικός φορέας ΑΛΦΑ studies προσφέρει σε έναν εργαζόμενο του Δήμου μας μία πλήρη υποτροφία σπουδών η οποία αφορά στα  προγράμματα εξειδίκευσης Advanced Professional Studies.

Ο θεσμός «Υποτροφίες στους Δήμους» έχει ενταχθεί στο ευρύτερο πλάνο δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των εκπαιδευτικών φορέων ΑΛΦΑ studies, με στόχο τη συμβολή στην ανάγκη εξειδίκευσης εργαζόμενων και επαγγελματιών, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων της εποχής μας.

Ο Δήμαρχος Μοσχάτου – Ταύρου Ανδρέας Γ. Ευθυμίου, ευχαριστώντας τον εκπαιδευτικό φορέα, ζήτησε από τους Συλλόγους Εργαζομένων του Δήμου, για λόγους διαφάνειας, να προτείνουν μετά από σχετική διαδικασία τον εργαζόμενο στον οποίο θα χορηγηθεί η υποτροφία.