Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Ανακοίνωσης 1/2021

15 Οκτωβρίου, 2021 13:58

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 1/ 2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: A) Κοινωνικό  Παντοπωλείο, Β) Κοινωνικό Φαρμακείο, Γ) Κοινωνικό Συσσίτιο Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου – ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ»

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ – Δομή Σίτισης Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου»

 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ

ΣΥΜΠΡΑΤΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

Κωδικός ΟΠΣ: 5001790