Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου συμμετέχει σε δράσεις καινοτομίας

8 Σεπτεμβρίου, 2021 15:46

Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου συμμετέχει στο 1o Κέντρο Καινοτομίας για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στη Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση Govhack το οποίο ξεκινάει τη λειτουργία του ύστερα από θετική αξιολόγηση πρότασης προς την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων που υποβλήθηκε στη σχετική πρόσκληση.

Στο Govhack συμμετέχουν αρχικά εταιρίες, ερευνητικά ιδρύματα, φορείς του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συλλογικοί φορείς ενώ υποστηρίζεται από οργανισμούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σκοπός του GovHack είναι η υποστήριξη των επιχειρήσεων – μελών του και συνεργαζόμενων φορέων σε ζητήματα ψηφιακού μετασχηματισμού για τη δημόσια διοίκηση (govtech), με βασικό στόχο να παρέχει τους κατάλληλους πόρους που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του κλάδου, σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.

Το Κέντρο Καινοτομίας για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στη Δημόσια Διοίκηση θα αναπτύξει την απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία καθώς και το οικοσύστημα για την υποστήριξη της καινοτομίας στον τομέα ανάπτυξης εφαρμογών Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσω της παροχής εξειδικευμένων και καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων καθώς και της μεταφοράς τεχνογνωσίας και τεχνολογίας σε φορείς του δημόσιου τομέα και επιχειρήσεις ΜΜΕ.

Με το GovHack δημιουργείται και στην Ελλάδα μια ανοιχτή δομή προσβάσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, δημόσιο φορέα, εταιρεία, ερευνητικό φορέα, οργανώσεις πολιτών κοκ που θέλει να συμμετέχει ενεργά στο επίκαιρο αντικείμενο της ψηφιοποίησης του δημόσιου τομέα σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Μέσα από το κέντρο καινοτομίας θα δοθεί η πρόσβαση σε νέες αναπτυσσόμενες εταιρείες και startups να συμμετέχουν ενεργά σε έργα και διαδικασίες εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα παρέχοντας λύσεις που βασίζονται στις αναδυόμενες τεχνολογίες της εποχής, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, τα ανοιχτά δεδομένα, το blockchain κοκ.

Με το Κέντρο Καινοτομίας για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στη Δημόσια Διοίκηση Govhack επιδιώκεται η δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου καινοτομίας και επιχειρηματικότητας για την ενίσχυση και προώθηση της τεχνογνωσίας και νέων καλών πρακτικών ψηφιακής διακυβέρνησης με στόχο τον εκσυγχρονισμό της Δημόσια Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το Govhack απευθύνει πρόσκληση σε κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετέχει.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

https://govhack.gr/
Συστήνονται 12 Κέντρα Ικανοτήτων για την υποστήριξη της καινοτομίας & μεταφορά τεχνολογίας