Ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου ορίζει υπάλληλους για τη δυνατότητα βεβαίωσης κατ΄ οίκον του γνησίου της υπογραφής σε πολίτες με κινητικά προβλήματα, υπερήλικες ή ασθενείς

11 Μαΐου, 2023 12:33

Ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου ορίζει υπάλληλους για τη δυνατότητα βεβαίωσης κατ΄ οίκον του γνησίου της υπογραφής σε πολίτες με κινητικά προβλήματα, υπερήλικες ή ασθενείς

Ο Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου, Ανδρέας Ευθυμίου, ανταποκρινόμενος στην ανάγκη στήριξης των συμπολιτών μας που αδυνατούν να μετακινηθούν προκειμένου να λάβουν γνήσιο της υπογραφής τους, έβγαλε απόφαση (υπ΄ αρ. 369/2023), σύμφωνα με την οποία ορίζονται υπάλληλοι του Δήμου για τη βεβαίωση κατ΄ οίκον του γνήσιου της υπογραφής σε φυσικά πρόσωπα με κινητικά προβλήματα, υπερήλικες ή ασθενείς.

Η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής κατ΄ οίκον θα γίνεται κατόπιν ραντεβού, στα τηλέφωνα 2132019630 και 2132019631.

Έκδοση ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης μπορεί να γίνει και μέσω της σελίδας gov.gr με χρήση των κωδικών taxisnet. Η εξουσιοδότηση που θα εκδώσετε έχει την ίδια ισχύ με την εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής.