Μερική προσωρινή τροποποίηση των λεωφ. γραμμών 816 και 035 λόγω εορτασμού του Ι.Ν. Αγ. Σοφίας Ταύρου

13 Σεπτεμβρίου, 2021 11:44