Γνωμοδότηση επί του προσχεδίου του Τεχνικού προγράμματος έτους 2023 και υποβολή προτάσεων για την σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2023

9 Δεκεμβρίου, 2022 14:47

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ Mοσχάτο 9/12/2022
Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου
Τ.Κ. 183.45
Τηλ. Κέντρο : 213-2019600,
Fax: 210-9416154
Πληροφορίες : κ. Καραγιάννη
Προς: Κοινωνικούς & Επαγγελματικούς Φορείς
& ομάδες Πολιτών της Περιφέρειας
Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

Αριθμ. Πρωτ.: 21703

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Β Ο Υ Λ Ε Υ Σ Η Σ

Με θέμα: «Γνωμοδότηση επί του προσχεδίου του Τεχνικού προγράμματος έτους 2023 και
υποβολή προτάσεων για την σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2023».

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης, να γνωστοποιήσουν τις
θέσεις και απόψεις τους έως την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022 ηλεκτρονικά στο site του Δήμου
www.dimosmoschatou-tavrou.gr στην ενότητα «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ-ΑΚΟΥΓΟΜΑΙ» στο link
https://hello.crowdapps.net/participation-moschato-tauros/

*Συνημμένο αρχείο έχει αναρτηθεί στο site του Δήμου www.dimosmoschatou-tavrou.gr στην ενότητα
«ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ-ΑΚΟΥΓΟΜΑΙ» στο link https://hello.crowdapps.net/participation-moschato-tauros/

Ο ΠΡΟΕΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΙΣΤΑΣ