Ερωτηματολόγιο ερευνητικού περιεχομένου φοιτητών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Home > Ανακοινώσεις > Ερωτηματολόγιο ερευνητικού περιεχομένου φοιτητών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
14 Δεκεμβρίου, 2020 12:06

Φοιτητές του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο εκπόνησης της εργασίας τους για το μάθημα “Αστική Οικονομία και Περιβάλλον”, δημιούργησαν ερωτηματολόγιο με ερευνητικό θέμα τη γνώμη των πολιτών για τη συμβολή των μεταναστών στην Αστική Οικονομία.

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να μεταβούν στον παρακάτω σύνδεσμο για να απαντήσουν το ερωτηματολόγιο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdo32H6VQT1f_9Pr3uj1P0a7tI4RSDCi0cFDCJJNtOUs-y8Xw/viewform

Οι απαντήσεις είναι ανώνυμες και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της εργασίας των φοιτητών.