Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (ΦΕΚ 5138/Β΄/5-11-2021)

8 Νοεμβρίου, 2021 10:56

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (ΦΕΚ 5138/Β΄/5-11-2021)

ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Με βάση την κοινή υπουργική απόφαση το κοινό εισέρχεται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:

[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 ή

[β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 ή

[γ]  αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών και rapid test εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9.

Ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9.