Δημοτικό Συμβούλιο 10/08/2020

7 Αυγούστου, 2020 17:24

Καλείστε στην 16η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα λάβει χώρα δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/A/ 11.3.2020) και με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ. 40/2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 10 Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης  10:00  και ώρα λήξης 12:00 με τα εξής θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την 3η τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Επενδύσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Ετήσιο Πρόγραμμα Έργων έτους 2020.
 2. Συνεργασία του Δήμου Μοσχάτου- Ταύρου και της εταιρείας με την επωνυμία «Πρόληψη, Αστική Μη Κερδοσκοπική  Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής» και το διακριτικό τίτλο «Ινστιτούτο Prolepsis»  με στόχο την υλοποίηση του προγράμματος “  Φιλία σε κάθε ηλικία”.
 3. Λήψη απόφασης επί του από 7/7/2020 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.  1080/80.
 4. Λήψη απόφασης για την διατήρηση του κενωθέντος περιπτέρου ή την απομάκρυνση αυτού, ευρισκομένου επί του πεζοδρομίου των οδών Χρ. Σμύρνης και Νοταρά, στην Κοινότητα Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, σύμφωνα και με την υπ΄αριθμ. 8/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 5. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 161/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην «Υποβολή έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών έτους 2020 για το Β΄ τρίμηνο (1-1-2020/30-6-2020)».
 6. Λήψη απόφασης για την απόδοση εσόδων μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων μηνός ΜΑΪΟΥ 2020 προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 7. Λήψη απόφασης που αφορά σε αιτήματα σχετικά με τις άδειες χώρου στάθμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου, σύμφωνα και με την υπ΄αριθμ.13/27.7.2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 8. Λήψη απόφασης για την ολική αφαίρεση δέντρων, σύμφωνα και με την 14/27.7.2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 9. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ακινήτου, ήτοι ενός Αναψυκτήριου συνολικής επιφάνειας 12,17 τ.μ., που βρίσκεται εντός του Δημοτικού Σταδίου Μοσχάτου επί των οδών Καποδιστρίου και Μιαούλη στην Δημοτική Κοινότητα Μοσχάτου σύμφωνα και με την υπ΄αριθμ. 18/29.7.20 απόφαση της Κοινότητας Μοσχάτου.
 10. Λήψη απόφασης για την απ΄ ευθείας ανάθεση της  εκμίσθωσης  του κυλικείου Κλειστού Γυμναστηρίου Μοσχάτου  ύστερα από δύο άγονους διαγωνισμούς, στις 20-7-2020 και τον επαναληπτικό στις 27-7-2020.
 11. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στην καλλιτεχνική ομάδα «tavros» ύστερα από τη με αρ.πρ. 11560 / 15-7-2020 πρότασή τους.
 12. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 5/2020 εισήγησης-απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας σχετικά με την επιχορήγηση σχολικών Επιτροπών για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των  σχολικών τους μονάδων Γ΄ 2020.