Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης έργου: “Κατεπείγουσες εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου”

22 Μαρτίου, 2021 13:51

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης έργου: “Κατεπείγουσες εργασίες ολοκλήρωσης αντιπλημμυρικών υποδομών Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου”