Αποτελέσματα για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου (8 μήνες)

25 Φεβρουαρίου, 2021 10:53

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την κάλυψη έκτακτων αναγκών για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

Αποτελέσματα