Αναστολή λειτουργίας Αθλητικών και Πολιτιστικών χώρων του Δήμου μας, λόγω κακοκαιρίας

14 Οκτωβρίου, 2021 14:39

Απόφαση 785/2021 Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου: Αναστολή λειτουργίας Αθλητικών και Πολιτιστικών χώρων του Δήμου μας, λόγω κακοκαιρίας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 4 περ. 27 του ίδιου νόμου για τις πρόσθετες αρμοδιότητες των δήμων.
  3. Το γεγονός ότι αναμένονται ακραία καιρικά φαινόμενα

Αποφασίζουμε

Αναστέλλουμε τη λειτουργία όλων των αθλητικών και πολιτιστικών χώρων του Δήμου μας από σήμερα Πέμπτη 14/10/2021 έως και αύριο Παρασκευή 15/10/2021, ως προληπτικό μέτρο ενόψει των ακραίων καιρικών φαινομένων. Επίσης, αναστέλλεται η λειτουργία του ΚΔΑΠ ΜΕΑ από σήμερα Πέμπτη 14/10/2021 έως και αύριο Παρασκευή 15/10/2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ