Ανακοίνωση προσλήψεων προσωπικού με συμβάσεις έργου (Δ.Ο.Π.Α.Κ.Α)

Home > Ανακοινώσεις > Ανακοίνωση προσλήψεων προσωπικού με συμβάσεις έργου (Δ.Ο.Π.Α.Κ.Α)
22 Μαρτίου, 2023 15:26

Ανακοίνωση προσλήψεων προσωπικού με συμβάσεις έργου (Δ.Ο.Π.Α.Κ.Α)