Ανακοίνωση για διενέργεια δημόσιας κλήρωσης

11 Οκτωβρίου, 2021 14:34

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: A) Κοινωνικό Παντοπωλείο, Β) Κοινωνικό Φαρμακείο, Γ) Κοινωνικό Συσσίτιο Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου – ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ – Δομή Σίτισης Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου»

Ανακοίνωση για διενέργεια δημόσιας κλήρωσης